Z DŮVODU REZERVACE VÝROBNÍCH KAPACIT VÝROBCŮ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO NEMOCNICE A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU NEJSME BOHUŽEL AKTUÁLNĚ SCHOPNI ZAJISTIT DODÁVKY TĚCHTO PROSTŘEDKŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Z DŮVODU REZERVACE VÝROBNÍCH KAPACIT VÝROBCŮ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO NEMOCNICE A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU NEJSME BOHUŽEL AKTUÁLNĚ SCHOPNI ZAJISTIT DODÁVKY TĚCHTO PROSTŘEDKŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

V případě změny situace Vás udeme informovat

Velkoobchod Petr Štěpán je na trhu již od roku 1991. Za tuto dobu prokázal svou stabilitu nejen finanční, ale i spolehlivost dodávek úklidových prostředků a dalšího sortimentu velkému množství zákazníků. Jsme firma s dlouholetou tradicí, která Vás nezklame.

Za odebrané zboží od naší firmy můžete uplatnit tzv. "Náhradní plnění" a být tak zproštěni od povinných plateb za nezaměstnávání stanoveného počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Petr Štěpán velkoobchod je stabilním zaměsnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Objem prostředků pro uplatnění náhradního plnění je v důsledku změny legislativy třeba závazně rezervovat!

Tato skutečnost vede k Vaší daňové optimalizace efektivní cestou, neboť Vám zajistíme produkty, které potřebujete. Nejsme pouzí „zprostředkovatelé“ prodeje, boží nefakturujeme přes třetí společnosti, jsme firma, která zaměstnává osoby se změněnou pracovní schopností, což je jeden ze způsobů našeho společensky odpovědného přístupu k podnikání, ze kterého můžete mít užitek i Vy.